Registrace uživatele chráněné zóny
Zde, prosíme, vyplňte údaje potřebné pro Vaši identifikaci při přístupu do chráněné zóny stránek SDA-CIA. Všechny položky nadepsané modře jsou povinné.

Nejprve vyberte ze seznamu skupinu, kam patříte. Pokud se nic nehodí, zvolte SDA. Správná volba skupiny umožní rychlejší zpracování Vaší registrace.
Skupina uživatelů 
Vyberte ze seznamu firmu, kterou zastupujete. Pokud v seznamu není, vyberte Jiná firma a dolů do poznámky připište podrobnosti.
Firma 
Vyplňte celé své jméno a příjmení. Bude se zobrazovat při Vašem přihlášení a bude se nabízet jako kontaktní osoba při zadávání akcí do kalendáře. Jméno a příjmení nebudete moci později změnit.
Jméno: 
Příjmení: 
Přihlašovací jméno slouží k jednoznačné identifikaci uživatele pro přihlášení. Zadejte jej bez diakritiky. Všechna malá písmena budou převedena na velká. Musí obsahovat alespoň 3 znaky. V případě, že takové jméno již existuje, bude správcem upraveno.%
Uživatelské jméno: 
Aby Vám bylo možné posílat důležité informace, je třeba znát adresu Vaší elektronické pošty. Na tuto adresu Vám přijde potvrzení o registraci a později také heslo pro přístup do chráněné zóny.
E-mail 1: 
Důležité informace mohou být posílány také na další dvě adresy, pokud je zde vyplníte.
E-mail 2: 
E-mail 3: 
Kontakt na telefon
Telefon: 
Bohužel musíme poznat, že nejste robot, proto vyplňte následující kolonku
vložte násobek jedenácti, větší jak jedenáct: 
FAX: 
Zaškrtněte činnosti, které budete provádět..
  Statistiky
  Kalendář
  COC Úložiště
  Zahrnout do seznamu kontaktů
  Zasílání operativního leasingu
  Zápisy z VV a RŘ
  Samolepky
  Incident report řešitel
  Incident report zapisovatel
  Zápisy z jednání SDA
  Aplikace
  Data CRV
  Zasílání TP
  ZTP+DTP Úložiště (CIS-STK)
Poznámka pro SDA či skupinu pro bližší identifikaci.
Zpráva: